บัตรคนจนเดือนมิถุนายนได้อะไรบ้าง เช็คสิทธิ์บัตรคนจนมิถุนายน 2024

บัตรคนจนเดือนมิถุนายนคืออะไร? (อัปเดตล่าสุด)

บัตรคนจนเดือนมิถุนายนเป็นหนึ่งในโครงการรัฐบาลที่ออกสวัสดิการต่างๆ มาเพื่อผู้ที่มีรายได้น้อย โดยบัตรคนจนมิถุนายนนั้นจะเป็นการใช้สิทธิสวัสดิการของท่านที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจากการลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุดและได้ทำการยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ซึ่งบัตรคนจนเดือนมิถุนายนนั้นท่างรัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินช่วยเหลือค่าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนยังเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทางรัฐบาลใช้ระบุตัวตนผู้มีรายได้น้อยอีกด้วย โดยเริ่มแรกก่อนที่จะมาเป็นบัตรคนจนเดือนมิถุนายน 2567 ในปัจจุบันนั้น โครงการนี้ได้เริ่มต้นแจกเงินบัตรคนจนล่าสุดครั้งแรกในปี 2560 หรือ 6 ปีที่แล้วนั่นเอง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการสวัสดิการคนจนก็ได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงโครงการรวมไปถึงการเพิ่มวงเงินช่วยเหลืออยู่บ่อยครั้ง ทำให้ในปัจจุบันการโอนเงินบัตรคนจนเดือนมิถุนายนยังคงดำเนินการอยู่และยังมีการเปิดให้ยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการลงทะเบียนอีกด้วย

บัตรคนจนเดือนมิถุนายนสามารถใช้ได้ไหมเช็คเลย!

สำหรับการใช้สิทธิบัตรคนจนเดือนมิถุนายนนั้นท่านจะต้องทำการตรวจสอบสถานะบัตรคนจนมิถุนายน 66 ก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อเช็คว่าท่านผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของบัตรคนจนล่าสุดที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนหรือไม่ ซึ่งท่านสามารถเช็คสถานะบัตรคนจนเดือนมิถุนายนของท่านได้ที่เว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลย หลังจากที่ท่านผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ท่านทำการยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิบัตรคนจนเดือนมิถุนายนผ่านหน่วยงานต่างๆ ที่รับยืนยันตัวตน เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคาร ธกส เป็นต้น หลังใช้ที่ท่านยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับเงินบัตรคนจนและสามารถใช้สิทธิบัตรคนจนเดือนมิถุนายนได้ โดยรอบโอนเงินนั้นจะถูกโอนในวันที่ 1, 18 และ 20 ของทุกเดือน

ผู้ถือบัตรคนจนเดือนมิถุนายนจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง?

สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนเดือนมิถุนายนอยู่นั้นเราจะพาท่านมาเช็คเงินบัตรคนจนหรือสิทธิที่ท่านจะได้รับกัน โดยสิทธิที่เราจะพูดถึงนี้จะเป็นสิทธิที่ท่านจะได้รับจากบัตรคนจนมิถุนายน 66 นั่นเอง และสิทธิแรกที่ท่านจะได้รับจะเป็นวงเงินซื้อสินค้าที่ท่านสามารถใช้ได้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐโดยวงเงินบัตรคนจนเดือนมิถุนายนในส่วนนี้ท่านจะได้รับจำนวน 300 บาท ต่อมาจะเป็นเงินบัตรคนจนค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน 750 บาท ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มจากสวัสดิการแห่งรัฐ 80 บาท เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาและค่าไฟจากบัตรคนจนเดือนมิถุนายน และวงเงินสุดท้ายที่ท่านจะได้รับจากบัตรคนจนมิถุนายนจะเป็นเบื้ยเพิ่มคนพิการจำนวน 200 บาท

Scroll to Top