ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 54 ของด่านฯ สูงกว่าประมาณการร้อยละ 18.39 article
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีการศุลกากรนำของเข้า-ส่งของออกทางไปรษณีย์
ประกาศกรมศุลกากรที่ 81/2563
กรมศุลกากร ยกเว้นอากรขาเข้า
กรมศุลกากรออกประกาศเพื่อยกเว้นอากรขาเข้า
ประกาศกระทรวงการคลัง
ประกาศกรมศุลกากรที่ 47/2563
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
คบจ.ดีเด่นประจำปี 2561
พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่)
ตรวจโครงการก่อสร้าง
อบรมจัดซื้อจัดจ้าง
ประชุมแก้ไขปัญหามะพร้าวตกต่ำ
ประชุมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Green Customs
ประชุมความมั่นคง
สภากาแฟ
เจริญพระพุทธมนต์ article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกร article
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานฯ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยม จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผอ.ศภ.1 พร้อมคณะตรวจตัดปี เยี่ยมด่านฯ
ด่านฯ ต้อนรับนายกรัฐมนตรี article
ด่านฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักธุรกิจจากเมืองมะริด สหภาพเมียนมาร์ article
นายด่านฯ เดินทางไปเมืองมะริด สหภาพเมียนมาร์ ในโครงการสัมพันธ์การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน (ประจวบคีรีขันธ์ - มะริด) article
ผอ.ศภ.1 เยี่ยมด่านฯประจวบฯ
คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร ดูงานด่านสิงขร article
ผู้ตรวจราชการฯ เยี่ยมด่านฯ article
ผู้บริหาร บ.สหวิริยาฯ เข้าเยี่ยมนายด่านฯ article
การจัดเก็บอากรปากระวางที่สิงขร article
การรับรู้ AEC ที่ จ.ประจวบฯ article
จับกุมมอเตอร์ไซค์สวมโสร่ง article
คณะเจ้าหน้าที่ฯ จ.แม่ฮ่องสอน ดูงานสิงขร article
ด่านฯ ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน และเครือยข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ จุดผ่อนปรนชั่วคราวด่านสิงขร article
การจัดเก็บรายได้และสถานะการณ์การค้าชายแดนประจำเดือนกรกฎาคม article
ด่านฯ ร่วมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง จังหวัดประจวบฯ ศึกษาดูงาน คบจ อยุธยา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 article
ด่านฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเล ณ สำนักงานโครงการจัดการประมง article
นายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้ช่วยนายด่านฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำด่านฯ เยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น บ.เหล็กแผ่นรีดเย็น จำกัด(มหาชน) article
ปรับภูมิทัศน์ด่านฯ article
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ด่านฯ ร่วมประจวบฯ คณะผู้บริหารการคลัง จัวหวัดประจวบคีรีขันธ์ article
ผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนมิถุนายน 2554 article
ด่านฯ เข้าร่วมประชุมคณะจัดทำแผนงานความมั่นคงชายแดนฯ ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งต่างๆ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ article
ด่านฯ ร่วมกับ สสป2. สสป. จับกุมของลักลอบศุลกากรบนรถไฟสายใต้ article
ผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 (เราจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 161.89%) article
จับกุมบุหรี่ต่างประเทศ บริเวณจุดผ่อนปรนด่านสิงขร article
กิจกรรมปลูกต้นไม้วันวิสาขบูชา article
ผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนเมษายน 2554 (จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 86.22%) article
แม่ทัพภาคที่ 1 เยี่ยมด่านสิงขร article
ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมด่านสิงขร article
ผู้ตรวจฯ กระทรวงการคลัง เยี่ยมด่านฯ article
การส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383