ส่องเกณฑ์รับเงินชราล่าสุด อัปเดตข่าวการจ่ายเงินเบี้ยคนชราในปี 2567

อัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องเงินชรา

สำหรับเงินชราหรือเงินผู้สูงอายุนี้ถือว่ากำลังเป็นข่าวที่ถูกพูดถึงเยอะอย่างมาก ซึ่งข่าวล่าสุดนั้นมีทั้งอัปเดตข้อมูลล่าสุดรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับเงินคนชราที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย โดยเรื่องที่เบี้ยคนชรามีการเปลี่ยนแปลงชัวร์เลยก็คือ การเช็คเงื่อนไขและคุณสมบัติ เพราะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างเป็นประเด็นอย่างเรื่องเงินคนชราล่าสุดตอนนี้จะอนุมัติการลงทะเบียนผู้สูงอายุตอนนี้แก่ ‘ผู้สูงวัยที่ไม่มีรายได้ใดๆ เลย’ ถึงจะสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้! แต่เงื่อนไขเดิมยังคงอยู่ รวมถึงเรื่องเงินคนชราได้เท่าไหร่ในแต่ละช่วงอายุนั้นจะอยู่ที่จำนวนเท่าเดิมรวมถึงเรื่องที่ว่าเงินชรานี้ออกวันไหนก็ยังเหมือนเดิม โดยหากเช็คเงินผู้สูงอายุจะพบว่าเงินเข้าทุกวันที่ 10 แต่กรณีพิเศษที่บางวันเงินผู้สูงอายุโอนเข้าบัญชีอาจจะโอนเข้าเร็ว เพราะฉะนั้นในส่วนถัดไปของบทความออนไลน์เรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ 2567 เราจะพามาดูกันว่าหากจะทำเรื่องขอเงินชราตอนนี้จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง!

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการรับเงินชรา

เงินชราตอนนี้จะใช้สำเนาบัตรประชาชนของท่านผู้ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
-ถัดมาคือ สำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลผู้รับเงินคนชราเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้
-ต่อมาคือ สำเนาบัญชีธนาคารในการรับเบี้ยคนชรา ซึ่งจะต้องเป็นของผู้รับเงินคนชราล่าสุดเท่านั้น ห้ามใช้ของผู้อื่น และจะต้องเป็นแบบออมทรัพย์เท่านั้น
-จะต้องใช้แบบคำร้องขอทำเรื่องลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินชรา
-กรณีให้ผู้อื่นทำเรื่องเงินผู้สูงอายุโอนเข้าบัญชีให้นั้น จะต้องขอหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่
-ถัดมาเป็นสำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มาทำเรื่องขอเบี้ยผู้สูงอายุ 2567 แทนผู้สูงอายุ
หลังจากยื่นเอกสารรับเงินผู้สูงอายุผ่านแล้ว โดยที่เจ้าหน้าที่ได้มีการเช็คเงื่อนไข-คุณสมบัติที่เป็นหลักเกณฑ์ล่าสุดผ่านแล้ว ก็จะมีการแนะนำข้อมูลต่างๆ เช่น ช่องทางเช็คเงินผู้สูงอายุ, ตอนนี้เงินคนชราได้เท่าไหร่รวมถึงเรื่องเงินชราตอนนี้เงินออกวันไหน เป็นต้นให้ท่านทราบ

แนวทางการลงทะเบียนรับเงินชราตอนนี้

หลังจากได้ทราบข่าวล่าสุดเกี่ยวกับคุณสมบัติเรื่องอัปเดตต่างๆ ที่เกี่ยวกับเงินชรากันเรียบร้อยแล้ว ในส่วนถัดไปทางผู้เขียนจะมาแนะนำตัวอย่างการดำเนินการลงทะเบียนผู้สูงอายุด้วยการสรุปเป็นข้อๆ ที่เข้าใจง่ายๆ ดังนี้
1.ให้ผู้ที่จะรับเบี้ยคนชราหรือผู้รับมอบอำนาจ เดินทางไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือที่สำนักงานเขต
2.แจ้งติดต่อเจ้าหน้าที่ว่าต้องการทำเรื่องขอรับเงินคนชราล่าสุด
3.กรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้องขอสิทธิ์รับเงินผู้สูงอายุโอนเข้าบัญชี
4.อ่านรายละเอียดเช็คเงินผู้สูงอายุเงื่อนไขต่างๆ และเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับเงินชราด้วย เช่น ตอนนี้เงินคนชราได้เท่าไหร่? ปัจจุบันเบี้ยผู้สูงอายุ 2567 นั้นออกวันไหน รวมถึงอย่าลืมเช็คเงื่อนไขและหลักเกณฑ์พิจารณาด้วย เพื่อดูว่าท่านจะขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุผ่านหรือไม่?
5.ส่งเอกสารต่างๆ ที่แนะนำไปจากหัวข้อก่อนหน้าและรอผลการพิจารณาตัวเงินผู้สูงอายุโดยสามารถเช็คได้ผ่านทางออนไลน์ได้เลย เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรับสิทธิ์เงินชราได้ทันทีพร้อมรับเงินงวดถัดไปได้เลย

Scroll to Top