ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot


 

 


งบทดลองเดือน เมษายน 2560icon
More...
งบทดลองเดือน มี.ค. 60icon
More...
งบทดลองเดือน ก.พ. 60icon
More...


E - Importicon
More...

E - Exporticon
More...

การจัดเก็บรายได้และอื่นๆicon
More...

 อาทิตย์เคลื่อน เลื่อนลอย คอยให้ค่ำ

เปรียบเหมือนคำว่า "เกษียณ" เวียนมาถึง

เมื่อผลงาน ผ่านพ้นไป ให้คำนึง

ความลึกซื้ง จึงอาวรณ์ ก่อนอำลา

เคยคู่เคียง เพียงร่วมงาน เหมือนบ้านใหญ่

เมื่อจากไ ปให้คิดถึ งคะนึงหา

ตลอดปี ตลอดไป ไม่โรยรา

ถึงแม้ฟ้า จะมืดมิด คิดถึงกัน

More...
More...
More...
More...


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383