บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน 2567 กดเงินสดได้ไหม? มาดูกัน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน 2567 กดเงินสดได้ไหม?

ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เปลี่ยนจากบัตรใบเดิมเป็นการใช้บัตรประชาชนแบบ Smart Card แทน หลังจากที่ผู้มีสิทธิได้ทำการตรวจสอบสิทธิผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงการยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน 2567 กดเงินสดวงเงินล่าสุดเพื่อการใช้จ่ายตามโครงการ แต่ก็มีคำถามคือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้าวันไหนบ้าง? บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน 2567 กดเงินสดได้ไหม? คำตอบก็คือ วงเงินล่าสุดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน 2567 กดเงินสด 300 บาท รวมถึงค่าหุงต้มและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไม่สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ แต่เงินที่กดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ คือ เงินสงเคราห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 50/100 บาทต่อเดือน และเงินคืนค่าไฟฟ้า เงินคืนค่าน้ำประปา สามารถกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ รวมถึงสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ด้วย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน 2567 กดเงินสดวงเงินล่าสุดรอบโอนเงินวันไหนบ้าง?

รอบโอนเงินสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด หลายคนคงอยากรู้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เท่าไหร่ วงเงินล่าสุดรอบโอนเงินวันไหนบ้าง?
-วันที่ 1 กันยายน 2567 เป็นวงเงินล่าสุดที่ไม่สามารถกออกมาเป็นเงินสดได้
เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับซื้อสินค้า 300 บาท/คน
เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจนเป็นส่วนลดก๊าซหุงต้ม 80 บาท/คน
เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับค่าโดยสารผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/คน/เดือน
-วันที่ 18 และ 20 กันยายน 2567 เป็นวงเงินล่าสุดที่สามารถกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาเป็นเงินสดได้
เงินสำหรับผู้พิการ หรือเบี้ยผู้พิการ 800 บาท/คนโดยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชี ที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน 2567 กดเงินสด นอกจากนี้ยังเพิ่มวงเงินคนพิการอีก 200 บาท/เดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ และมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยคนพิการอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน

เงินเข้าบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน 2567 กดเงินสด

บางครั้งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ให้เงินโอนเข้าบัญชีสำหรับกดออกมาเป็นเงินสดได้ เช่น เงินผู้สูงอายุ หรือเงินที่ให้เป็นวงเงินล่าสุดสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน 2567 กดเงินสด โดยจะทำการกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Card ที่ผู้มีสิทธิได้ทำการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจึงจะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน 2567 กดเงินสดตามเงื่อนไขได้

Scroll to Top