อัปเดตข่าวว่าบัตรคนจนเดือนกันยายนได้สิทธิอะไรบ้าง? (ข้อมูลปี 66)

อัปเดตข่าวล่าสุดบัตรคนจนเดือนกันยายน 2566

บัตรคนจนเดือนกันยายนเป็นโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุดที่ช่วยประชาชนผู้มีรายได้ร้อยให้มีเงินเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยรัฐบาลได้ให้เงินบัตรคนจนเดือนกันยายนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แต่เพื่อจะใช้เงินบัตรคนจนเดือนกันยายนได้ ผู้ถือบัตรคนจนใบเดิมจะต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิบัตรคนจนล่าสุด ซึ่งเปลี่ยนเป็นการใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนไปแล้ว สามารถตรวจสอบบัตรคนจนล่าสุดด้วยตัวเองที่เว็บไซต์โครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุด ทั้งนี้เงินบัตรคนจนเดือนกันยายนยังคงโอนเงินให้ตามวงเงินเดิมที่เคยได้ ส่วนจะได้เงินบัตรคนจนเดือนกันยายนเท่าไหร่? และบัตรคนจนเดือนกันยายนได้สิทธิอะไรบ้าง? เช็คสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายนได้ที่นี่

เงินบัตรคนจนเดือนกันยายนได้สิทธิอะไรบ้าง เช็คและตรวจสอบที่นี่

เงินบัตรคนจนเดือนกันยายนเท่าไหร่? และบัตรคนจนเดือนกันยายนได้สิทธิอะไรบ้าง? เช็คสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายนได้ตามทางไลน์การโอนเงินดังต่อไปนี้
-วันที่ 1 กันยายน 2566
เงินบัตรคนจนเดือนกันยายนสำหรับซื้อสินค้า 300 บาท/คน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้)
เงินบัตรคนจนเดือนกันยายนส่วนลดก๊าซหุงต้ม 80 บาท/คน
เงินบัตรคนจนเดือนกันยายนสำหรับค่าระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/คน/เดือน
-วันที่ 20 กันยายน 2566
บัตรคนจนล่าสุดได้ให้เงินบัตรคนจนสำหรับเบี้ยผู้พิการ 800 บาท/คน โดยจะให้เงินบัตรคนจนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ นอกจากนี้ยังเพิ่มวงเงินบัตรคนจนคนพิการอีก 200 บาท/เดือน สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

สรุปโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุดกับบัตรคนจนเดือนกันยายน

บัตรคนจนล่าสุดได้เปิดให้ประชาชนที่มีสิทธิได้ใช้งานผ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Card แทนบัตรคนจนแบบเดิม เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ให้งานที่ไม่ต้องพกบัตรหลายใบ อีกทั้งบัตรประชาชนยังสามารถกดเงิน และใช้ซื้อสินค้าได้เหมือนกับบัตรคนจนใบเดิมทุกอย่าง และบัตรคนจนล่าสุดก็ได้เปิดใช้งานตั้งแต่เดือนสิงหาคม จนถึงบัตรคนจนเดือนกันยายนก็จะมีการโอนเงินตามวงเงินเดิมต่อไป และโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุดก็ยังคงช่วยเหลือประชาชนต่อไป จนกว่าจะมีนโยบายสำหรับโครงการรัฐบาลใหม่ต่อไป ทั้งนี้จึงอยากให้ประชาชนที่มีสิทธิบัตรคนจนตามโครงการรัฐบาลให้ติดตามอัปเดตข่าวของบัตรคนจนล่าสุดต่อไป เพื่อทันต่อความเปลี่ยนแปลง แต่ตอนนี้ยังคงบัตรคนจนเดือนกันยายนไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการรัฐบาล

Scroll to Top