เช็คข่าวเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าสุด อัปเดตเงื่อนไขในการรับเบี้ยผู้สูงอายุ

เงื่อนไขในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2567/2024

โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ได้กำหนดเงื่อนไขใหม่ๆ เมื่อ 12 สิงหาคม ปี 2567/2024 ที่ผ่านมา ไว้ดังนี้
ผู้ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ออนไลน์ต้องมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยมีการยืนยันตัวตนเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องถือสัญชาติไทย
-ผู้ลงทะเบียนผู้สูงอายุต้องมีชื่ออยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไม่มีรายได้ หรือผู้รับเงินเดือนผู้สูงอายุนั้นๆ มีรายได้ไม่พอใช้ในการดำรงชีวิต
เงินผู้สูงอายุ หรือที่เรียกกันว่าเบี้ยผู้สูงอายุนั้น จะไม่สามารถให้บุคคลที่รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางภาครัฐได้นั่นเอง ทั้งนี้ในหัวข้อถัดไป…เราจะมาบอกเล่าตารางการจ่ายของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ว่าเงินผู้สูงอายุเข้าวันไหน เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนสามารถเช็คเงินผู้สูงอายุล่าสุดได้อย่างถูกต้องตามวันและเวลาของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ!

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะเข้าวันไหน?…ทราบไปพร้อมๆ กัน!

เชื่อว่าผู้ที่ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ออนไลน์ หรือลงทะเบียนผู้สูงอายุผ่านจุดรับลงทะเบียน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างก็คงเฝ้ารอว่าเงินผู้สูงอายุเข้าวันไหน เพื่อที่จะสามารถเช็คเงินผู้สูงอายุล่าสุดได้ตรงตามวันดังกล่าว ซึ่งคำถามที่ว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือเงินผู้สูงอายุจะเข้าวันไหน? – คำตอบก็คือ โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 จะทำการโอนเงินเดือนผู้สูงอายุให้ในทุกๆ วันที่ 10 ของทุกเดือน หากกรณีที่วันดังกล่าว ตรงกับวันหยุดทำการของราชการ ทางหน่วยงานรัฐก็จะโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ในวันที่ใกล้เคียงนั่นเอง นอกจากนี้ขั้นตอนการเช็คสิทธิประโยชน์ก่อนถึงวิธีรับเงินก็สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้
-ให้ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุเปิดเว็บไซต์ออนไลน์ของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
-กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทราบจำนวนเบี้ยผู้สูงอายุ
-เมื่อกรอกหมายเลขเสร็จสิ้น ระบบก็จะชี้แจงรายละเอียดของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่าจะได้เท่าไหร่ พร้อมมีข้อมูลตารางการจ่ายให้เราได้ทราบอีกด้วย

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ทุกคนเท่ากันไหม? แล้วจะได้เท่าไหร่?

ในส่วนของขั้นตอนการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นจะแบ่งตามช่วงอายุ ซึ่งเงินผู้สูงอายุส่วนนี้จะไม่เท่ากัน…
-ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปี จะได้รับเงินทั้งนั้น 600 บาทต่อเดือน
-โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 จะให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่อายุ 70-79 ปี เป็นจำนวน 700 บาทต่อเดือน
-เงินเดือนผู้สูงอายุที่มีอายุ 80-89 ปี จะได้เป็นจำนวน 800 บาท
-เบี้ยผู้สูงอายุสำหรับผู้ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป ก็จะได้เป็นจำนวน 1000 บาทต่อเดือนนั่นเอง
นอกเหนือจากนี้…หากในอนาคตเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือเงินผู้สูงอายุได้ปรับเพิ่มขึ้น ทางผู้เขียนก็จะมาแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทุกท่านได้ทราบอีกครั้ง!

Scroll to Top