บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมได้อะไรบ้างอัปเดตล่าสุด 2567

อัพเดทข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2567 ได้เท่าไหร่ รอบโอนเงินเข้าวันไหน เช็คได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ได้มีการประกาศผลของผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่รอคอยกันมานาน สำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาจะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่าน 3 ธนาคารตามกำหนดช่วงเวลาต่าง ๆ คือ ธนาคารกรุงไทย โดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2024 และยังไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการ และยืนยันตัวตนผ่านธนาคารออมสินและธนาคาร ธกส. โดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 27 สิงหาคม 2567 ทั้งนี้หากใครที่ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 มีนาคม ก็จะได้รับสิทธิและได้ใช้สิทธิเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป อัพเดทข่าวล่าสุดสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม ใครที่ยืนยันตัวตนภายใน 26 เมษายน 2567 จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมอะไรกันบ้าง และบัตรประชารัฐเดือนพฤษภาคมได้เท่าไหร่ รอบโอนเงินเข้าวันไหน ไปเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมกันเลย

ตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2024 ในเดือนพฤษภาคมมีตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 อะไรบ้างมาดูกัน สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมวันที่โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและรายการโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1พฤษภาคม 2567 มีดังนี้

  • วงเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าและร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการ จำนวน 300 บาทและย้อนหลังอีก  1 เดือนจำนวนเงิน 300 บาท รวมเป็น 600 บาท 
  • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม จำนวน 100 บาทต่อ 3 เดือน ซึ่งเดือนเม.ย.-มิ.ย. ได้รับเพิ่มจาก 80 บาท เป็น 100 บาท
  • วงเงินใช้สำหรับค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ ขสมก./บขส./รถไฟฟ้า BTS, MRT, Airport link/รถไฟ จำนวน 750 บาท 

โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินสดถอนออกมาไม่ได้ทั้ง 3 รายการ

รอบโอนเงินวันที่ 18 เดือนพฤษภาคม 2567 มีดังนี้

  • เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาท เฉพาะครัวเรือนที่ใช้ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนและไม่เกิน 315 บาท
  • เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาท เฉพาะครัวที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาท

โดยกรมบัญชีกลางจะเป็นคนโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปานี้ให้กับการไฟฟ้าและการประปาโดยตรง ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องลงทะเบียนขอใช้ไฟฟ้าและค่าน้ำประปาก่อนแต่หากครัวเรือนไหนใช้น้ำและไฟเกินกว่าที่กำหนดจะต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดไม่เพียงแค่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมเท่านั้น ในทุก ๆ เดือนด้วยเช่นกัน

รอบโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมวันที่  20 มีดังนี้

  • ค่าเบี้ยความพิการ จำนวน 200 บาท เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการเท่านั้น

ช่องทางเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยากรู้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมจะได้เท่าไหร่ รอบโอนเงินเข้าวันไหนสามารถที่จะเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทางออนไลน์ โดยเข้าไปเช็คสิทธิเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2567 ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง https://govwelfare.cgd.go.th โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักลงไปก็จะทำให้ทราบรายละเอียดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมนั่นเอง

Scroll to Top