เศรษฐกิจไทยปัจจุบันได้มีปัญหาหนี้สินครัวเรือน 2565 การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน

หนี้สินครัวเรือน คืออะไร

บางคนคงอยากรู้ว่าหนี้สินครัวเรือนนั้นคืออะไร ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้สรุปสั้น ๆ ว่าหนี้ครัวเรือนไทยคือเงินกู้ที่สถาบันการเงินในประเทศปล่อยแก่ผู้ขอกู้ โดยเอาเงินที่ได้ไปใช้จ่ายหรือไปลงทุนทำธุรกิจ สำหรับหนี้สินครัวเรือนหรือหนี้ครัวเรือนนี้จะไม่ได้รวมกับหนี้นอกระบบใด ๆ จะคิดเฉพาะหนี้จากสถาบันการเงินในระบบเท่านั้น ทั้งนี้ หนี้สินครัวเรือนมีความสำคัญอย่างมากต่อประเทศ เพราะหากลูกหนี้ทั่วประเทศไม่ชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ อาจทำให้สถาบันการเงินในประเทศต้องกู้เงินจจากต่างประเทศมา ซึ่งหนี้สินครัวเรือน 2565 ก็ยังอยู่ในระดับที่สูง แน่นอนว่าหากปล่อยไว้อย่างนี้ ก็คงเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจไทยปัจจุบันอยู่ไม่น้อย ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนจึงต้องระดมความคิดเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาในปี 2565 นี้ให้ได้ ในขณะเดียวกัน ผู้ที่มีปัญหาการเงิน แล้วเป็นหนี้กับสถาบันการเงินอยู่ ก็สามารถขอเข้าร่วมมาตรการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนปี 2022 ก่อนได้

ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้หนี้สินครัวเรือนในประเทศสูงขึ้น

ปัญหาหนี้สินครัวเรือน เป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศที่ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทยปัจจุบัน หรือพูดง่าย ๆ คือถ้าเศรษฐกิจในประเทศไทยมีเรื่องของหนี้สินครัวเรือนเข้ามาเกี่ยวข้องในระดับที่ยากเกินจะเยียวยา ก็อาจทำให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ ได้รับผลกระทบไปด้วย และจะส่งผลต่อตัวเลขของรายได้นั่นเอง ทั้งนี้ ถ้าถามว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อหนี้สินครัวเรือนให้มีระดับที่สูงขึ้น อย่างแรกคืออัตราดอกเบี้ย เพราะหากธนาคารเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้นเมื่อไหร่ นั่นหมายความว่าผู้กู้จะต้องจ่ายแพงขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าคนที่มีปัญหาการเงินอยู่แล้ว จะไม่สามารถหาเงินมาชำระค่างวดได้ครบตามเวลาที่กำหนด ส่วนปัจจัยต่อมาที่มีผลต่อหนี้สินครัวเรือน คือวิกฤติต่าง ๆ เช่น วิกฤติโควิด-19 ที่ทำให้ร้านค้าหลายแห่งต้องปิดตัว ส่งผลให้มีการเลิกจ้างต่อลูกจ้างหลายคน ทำให้ลูกจ้างขาดรายได้ จึงต้องไปกู้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน และทั้งสองปัจจัยนี้เองที่เป็นปัจจัยหลักในการทำให้หนี้ประเทศไทยอยู่ในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนอย่างไรดี

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินครัวเรือนมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ซึ่งวิธีแรกคือสถาบันการเงินควรพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอกู้อย่างละเอียด ว่าผู้ขอกู้ที่มีปัญหาการเงินนั้นมีความสามารถในการผ่อนชำระหรือไม่ นอกจากนี้ อีกปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาหนี้สินครัวเรือนหรือหนี้ประเทศไทยคือรัฐควรสนับสนุนการจ้างงานให้ครอบคลุมประชาชนทุกระดับ เพราะหากคนมีงานทำ ก็จะมีรายได้มาหล่อเลี้ยง และจะได้ไม่ต้องไปยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นเหตุของการก่อหนี้สินครัวเรือนนั่นเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับที่สูงมาก ๆ เข้า ก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศไทยได้รับผลกระทบไปด้วย ซึ่งเราจะเห็นกรณีศึกษาจากหลาย ๆ ประเทศ อย่างเช่น กรีซ ที่มีหนี้สินครัวเรือนในระดับที่สูงมาก ๆ จนทำให้เศรษฐกิจพังลงในที่สุด

Scroll to Top