ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dotไทย-เมียร์มา

 เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์  ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับคณะสาธารณรัฐเมียนมา

 

ต้อนรับ นปส.รุ่นที่ 73

 เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62  มอบหมายให้นายพงษ์ชัย  ศิลปอาชา ผอ.สบศ. เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล (นปส.) รุ่นที่ 73

ประชุมแก้ไขปัญหามะพร้าว

 เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2562 เวลา 13.00 น.ผอ.ศภ.1 มอบหมายให้นายพงษ์ชัย  ศิลปอาชา ผอ.สบศ.  ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้แทน กรมศุลกากรเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหามะพร้าว

แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี

 เมื่อวันที่ 26 ส.ค.62 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์มอบหมายให้นายพงษชัย  ศิลปอาชา ผอ.สบศ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติ

 เมื่อวันนี้ 23 ส.ค.62 เวลา 10.00 น. ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวศิริพร  บางท่าไม้  หน.ฝปป. พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติ 

หน้า 9/28
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383