ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dotประชุมควบคุมโรคติดต่อ

 เมื่อวันนี้  29 ต.ค.62  นายวิศวะ  ปิติสุขสมบัติ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมสิงขร  

วันปิยะมหาราช

 เมื่อวันที่ 23 ต.ค.62 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายพงษ์ชัย  ศิลปอาชา  ผอ.สบศ. และนายประวิทย์  ศิริมงคล  หน.ฝบศ.1 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล  และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

13 ตุลาคม 62

 เมื่อวันนี้ 13  ต.ค.62 นายพงษ์ชัย   ศิลปอาชา  ผอ.สบศ. พร้อมด้วยนายเริงพจน์  อารีย์กุล  หน.ฝคต.และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วิทยากร

 เมื่อวันนี้  7 ต.ค.62 เวลา 10.30 น. ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายพงษ์ชัย  ศิลปอาชา ผอ.สบศ. เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร 

แก้ไขปัญหาราคาเกษตร

 วันที่ 1 ต.ค.62  ผอ.ศภ.1 มอบหมายให้นายพงษ์ชัย  ศิลปะอาชา ผอ.สบศ. ดปข. เป็นผู้แทน ศภ.1 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมสภาผู้แทนราษฎร

หน้า 7/28
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383