ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dotตรวจการจ้าง

 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวิศวะ  ปิติสุขสมบัติ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ  ครั้งที่ 7/2562  

วิทยากร

 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายพงษ์ชัย  ศิลปอาชา  ผอ.สบศ. นายเริงพจน์  อารีย์กุล  หน.ฝคต. และนางสาวอรจิรา  พูลกล้า นิติกร   ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป  ในเรื่องเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรนำเข้าส่งออก  และการค้าชายแดน

วันบิดาฝนหลวง

 เมื่อวันนี้ 14 พ.ย.62 นายพงษ์ชัย  ศิลปอาชา  ผอ.สบศ. นายวิชชา  สวรรยาธิปัติ นว.ศก.ปก. และ น.ส.จริยา  ขอนดง จพ.ศก.ปง. เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 

One Stop Service

 เมื่อวันนี้  13 พ.ย.62 นายพงษ์ชัย  ศิลปอาชา  ผอ.สบศ. และ นายเริงพจน์  อารีย์กุล  หน.ฝคต เข้าร่วมลงพื้นที่จุดตรวจปล่อยสินค้า One Stop Service บริเวณก่อสร้างอาคารด่านพรมแดน (CIQ) 

ประชุมความมั่นคง

 เมื่อวันนี้ 29 ต.ค.62   นายพงษ์ชัย   ศิลปอาชา  ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัด   

หน้า 6/28
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383