ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dotOTOP

 เมื่อวันที่ 19  ธ.ค.62  นายพงษ์ชัย   ศิลปอาชา  ผอ.สบศ. เข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP 

กีฬา 8 หน่วยงาน

 เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 8 หน่วยงานชายแดน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน และประเทศเพื่อนบ้าน  

กองฝึกยุทธการ

 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62  นายเริงพจน์  อารีย์กุล  หน.ฝคต. เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในภารกิจที่เกี่ยวข้องแก่ พล.ต.โดมศักดิ์ คำใสแสง  หัวหน้าคณะกองฝึกยุทธการ กองฝึกร่วม 63  กรมยุทธการทหาร

งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

 เมื่อวันที่ 26  พ.ย.62 เวลา 13.30 น. นายวิศวะ  ปิติสุขสมบัติ  นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายพงษ์ชัย   ศิลปอาชา  ผอ.สบศ. นายเริงพจน์  อารีย์กุล  หน.ฝคต. เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน 

บรรยาย นักเรียนนายร้อย จปร.

 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายพงษ์ชัย  ศิลปอาชา ผอ.สบศ. เข้าร่วมบรรยาย และตอบปัญหา ให้กับคณะนักเรียนนายร้อย จปร.ชั้นปีที่ 5 

หน้า 5/28
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383