ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot







ตรวจรับงานก่อสร้าง

 เมื่อวันที่ 30 มกราคม  2563 นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างด่านฯ ครั้งที่ 1/2563 

ประชุมด่านสิงขร

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายพงษ์ชัย   ศิลปอาชา  ผอ.สบศ. และนายเริงพจน์  อารีย์กุล  หน.ฝคต.     เข้าร่วมประชุมและบรรยายสรุป

วันเด็กแห่งชาต ปี 2563

 เมื่อวันนี้  11  มกราคม  2563 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายประวิทย์   ศิริมงคล   หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่  1  เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีจัดงานวันเด็กชาติ ประจำปี 2563 ณ กองบิน 5  

สภากาแฟ 7 มค 63

 เมื่อวันที่ 8 มกราคม  2563   เวลา 07.30 น.  นายวิศวะ  ปิติสุขสมบัติ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายพงษ์ชัย   ศิลปอาชา  ผอ.สบศ. เข้าร่วมงานสภากาแฟยามเช้า  

วันเด็กแห่งชาติ 2563

 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ โดยนายวิศวะ  ปิติสุขสมบัติ  นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรม CSR ส่งมอบของขวัญให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2563

หน้า 4/28
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
[Go to top]



Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383