ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dotประชุม ครอ.ครั้งที่ 1ปี 2563

 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายประวิทย์  ศิริมงคล  หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ (ครอ.พื้นที่)  

วิทยากร

 เมื่อวันนี้ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายเริงพจน์  อารีย์กุล  หัวหน้าฝ่ายควบคุมและ   ตรวจสอบทางศุลกากร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การนำเข้า-ส่งออกสินค้า”

ประชุมซ้อมแผนเตรียมความพร้อม

 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวิศวะ  ปิติสุขสมบัติ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมด่านพรมแดนสิงขร

กาชาด 2563

 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2563 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายเริงพจน์   อารีย์กุล หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร 

สนามบินหัวหิน

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม  2563 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะตรวจเดินทางเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า 

หน้า 3/28
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383