ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dotส่งมอบบุหรี่article

 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561  ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ส่งมอบบุหรี่ต่างประเทศ ให้แก่สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์

การค้าชายแดนarticle

 เมือวันที่ 24 มกราคม 2561  นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับคณะผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ จ.มะริด สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา

กีฬาเชื่อมความสามัคคีarticle

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560  ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีหน่วยราชการในพื้นที่ด่านสิงขร

เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์article

 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560  ข้าราชการด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง

ตกแต่งต้นดาวเรืองarticle

 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560  เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันตกแต่งต้นดาวเรือง  ณ บริเวณหน้าเสาธง  เพื่อแสดงออกถึงความอาลัย ความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

หน้า 15/28
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383