ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dotปัญหามะพร้าว

 เมื่อวันที่ 20 ส.ค.62 เวลา 09.00 น. ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายพงษ์ชัย  ศิลปะอาชา  เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ   เพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องมะพร้าวและสับปะรด สภาผู้แทนราษฎร

อาเซียนสัมพันธ์

 เมื่อวันที่ 19 ส.ค.62 นายพงษ์ชัย  ศิลปอาชา  ผอ.สบศ. นายประวิทย์  ศิริมงคล หน.ฝบศ.1 เข้าร่วมพิธีเปิดงานอาเซียนสัมพันธ์

สภากาแฟ วันที่ 14 สค.62

 เมื่อวันทีา 14 ส.ค.62 นายวิศวะ  ปิติสุขสมบัติ  นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายพงษ์ชัย  ศิลปอาชา ผอ.สบศ. เข้าร่วมโครงการสภากาแฟ

บรรยายตำรวจภูธรภาค 7

 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.62 นางสาวศิริพร  บางท่าไม้  หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม เป็นวิทยากรบรรยายฯ

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

 เมื่อวันที่ 8 ส.ค.62 เวลา 13.30 น. นายพงษ์ชัย  ศิลปอาชา ผอ.สบศ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

หน้า 10/28
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383