ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dotวิทยากร 6 ตุลาคม 2563

 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายเริงพจน์   อารีย์กุล  เป็นวิทยากรให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก 

โควิท 15 กันยายน 2563

 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายเริงพจน์  อารีย์กุล  ร่วมให้การต้อนรับนายพัลลภ สิงหเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

ประชุมหารือ

 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ด่านศุลกากรประจวบคึรีขันธ์ มอบหมายให้นายเริงพจน์  อารีย์กุล  หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร  เข้าร่วมประชุมหารือ รับฟังสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา 

18 สิงหาคม 2563

 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 . นายด่านศุลกากรประจวบคึรีขันธ์ มอบหมายให้ นางไพลิน  พืชผล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เ

17 สิงหาคม 2563

 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, ผู้ควบคุมงาน และตัวแทนบริษัท  เทอรัซโซ่ ซัพพลาย ระนอง จำกัด ผู้รับจ้าง ได้เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2563  

หน้า 1/28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383