ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dotกองฝึกยุทธการ

 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62  นายเริงพจน์  อารีย์กุล  หน.ฝคต. เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในภารกิจที่เกี่ยวข้องแก่ พล.ต.โดมศักดิ์ คำใสแสง  หัวหน้าคณะกองฝึกยุทธการ กองฝึกร่วม 63  กรมยุทธการทหาร

งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

 เมื่อวันที่ 26  พ.ย.62 เวลา 13.30 น. นายวิศวะ  ปิติสุขสมบัติ  นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายพงษ์ชัย   ศิลปอาชา  ผอ.สบศ. นายเริงพจน์  อารีย์กุล  หน.ฝคต. เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน 

บรรยาย นักเรียนนายร้อย จปร.

 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายพงษ์ชัย  ศิลปอาชา ผอ.สบศ. เข้าร่วมบรรยาย และตอบปัญหา ให้กับคณะนักเรียนนายร้อย จปร.ชั้นปีที่ 5 

ตรวจการจ้าง

 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวิศวะ  ปิติสุขสมบัติ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ  ครั้งที่ 7/2562  

วิทยากร

 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายพงษ์ชัย  ศิลปอาชา  ผอ.สบศ. นายเริงพจน์  อารีย์กุล  หน.ฝคต. และนางสาวอรจิรา  พูลกล้า นิติกร   ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป  ในเรื่องเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรนำเข้าส่งออก  และการค้าชายแดน

หน้า 1/23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383