ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dotวิทยากร

 เมื่อวันนี้ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายเริงพจน์  อารีย์กุล  หัวหน้าฝ่ายควบคุมและ   ตรวจสอบทางศุลกากร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การนำเข้า-ส่งออกสินค้า”

ประชุมซ้อมแผนเตรียมความพร้อม

 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวิศวะ  ปิติสุขสมบัติ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมด่านพรมแดนสิงขร

กาชาด 2563

 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2563 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายเริงพจน์   อารีย์กุล หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร 

สนามบินหัวหิน

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม  2563 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะตรวจเดินทางเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า 

ตรวจรับงานก่อสร้าง

 เมื่อวันที่ 30 มกราคม  2563 นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างด่านฯ ครั้งที่ 1/2563 

หน้า 1/26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383