ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dotกรอ. 30 กรกฎาคม 2563article

 เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม 2563  ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ โดยนายวิศวะ  ปิติสุขสมบัติ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม กรอ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาarticle

 เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม 2563  นายพัลลภ  สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิศากร  สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาด/ประธาน

ปลูกป่า 23 กค 63

 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

วิทยากร

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563  นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์มอบหมายให้นายเริงพจน์   อารีย์กุล หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร  เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย  ให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในพื้นที่ชายแดน ประจำปี 2563 

ประชุม ครอ.ครั้งที่ 1ปี 2563

 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายประวิทย์  ศิริมงคล  หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ (ครอ.พื้นที่)  

หน้า 1/27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383