ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dotวิทยากร

 เมื่อวันนี้  7 ต.ค.62 เวลา 10.30 น. ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายพงษ์ชัย  ศิลปอาชา ผอ.สบศ. เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร 

แก้ไขปัญหาราคาเกษตร

 วันที่ 1 ต.ค.62  ผอ.ศภ.1 มอบหมายให้นายพงษ์ชัย  ศิลปะอาชา ผอ.สบศ. ดปข. เป็นผู้แทน ศภ.1 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมสภาผู้แทนราษฎร

มะพร้าว

 วันที่ 30 ก.ย.62 นายพงษ์ชัย  ศิลปอาชา ผอ.สบศ. เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลสถานการณ์และการผลิตมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ต้อนรับเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.62  นายวิศวะ  ปิติสุขสมบัติ  นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยนายพงษ์ชัย  ศิลปอาชา ผอ.สบศ. ร่วมให้การต้อนรับนางสุพัตรา  ศรีไมตรีพิทักษ์  เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง 

ทบทวนแผน

 เมื่อวันนี้20-22กันยายน 2562ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายพงษ์ชัย ศิลปะอาชา ผอ.สบศ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561-2565)   

หน้า 1/21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383