ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

ข่าวประชาสัมพันธ์พิธีการศุลกากรนำของเข้า-ส่งของออกทางไปรษณีย์

 พิธีการศุลกากรนำของเข้า-ส่งของออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

ประกาศกรมศุลกากรที่ 81/2563

 ประกาศรกมศุลกากรที่ 81/2563 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรมศุลกากร ยกเว้นอากรขาเข้า

กรมศุลกากร ยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับกลุ่มเครื่องจักร จำนวน 146 รายการ มาตรการสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563

 

กรมศุลกากรออกประกาศเพื่อยกเว้นอากรขาเข้า

 กรมศุลกากร ออกประกาศ เพื่อยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ใช้รักษา วินิจฉัยหรือป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศกระทรวงการคลัง

 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร การนำเข้าหน้ากากอนามัย

หน้า 1/11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383