ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ article

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ
ขายทอดตลาดไม้ซุง (ครั้งที่ 3)
ขายทอดตลาดไม้ซุง ครั้งที่ 2
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธื
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานชั่วคราว
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานชั่วคราว
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ article
อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 article
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 article
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 article
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ article
งานงวดที่ 6 โครงการสร้างบ้านพักใหม่ ณ วันที่ 27 มกราคม 55 article
โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ณ เดือนมกราคม 55 article
โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 54 article
บ้านใหม่ ตุลาคม 54 (งวด 4,5) article
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ article
รับสมัครบุคคลปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ article
ตรวจบ้านใหม่ สิงหา 54 article
โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด่านฯ เสร็จงวดที่ 3 article
โครงการสร้างชุดที่พักอาศัยด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์(เสร็จงานงวดที่ 3) article
โครงการสร้างชุดที่พักอาศัยด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 article
ความคืบหน้าการการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการด่านฯประจวบฯ article
สีสันบ้านพักใหม่ด่านฯ article
บ้านพักใหม่ของเราถึงงวดที่ 2 แล้ว article
โครงการสร้างชุดที่พักอาศัยด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์(เสร็จงานงวดที่ 1) article
โครงการอาคารชุดพักอาศัยด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ article
บ้านใหม่ ตุลาคม 54 (งวด 4,5) article
ภูมิทัศน์ใหม่ของด่านฯ article
ตรวจบ้านใหม่ สิงหา 54 article
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ article
ปรับภูมิทัศน์ด่านฯ article
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ article
ประกาศขายทอดตลาดรถราชการที่ใช้งาน article
ขายทอดตลาดพัสดุเก่า article
ประกาศ รับสมัครบุคคลปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ article
ประกาศจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจำอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ article
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ article
รับสมัครงบุคคลปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ article
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา article
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ article
เปลี่ยนแปลงประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ article
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ article
ประชาพิจารณ์ ร่าง TOR article
สอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย article
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383