ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
bulletหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletพิธีการศุลกากร
bulletเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
bulletที่ตั้งด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
bulletสถิติและข้อมูลประจำด่านฯ
bulletงบทดลอง
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
bulletจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
bulletศภ.2
bulletศภ.3
bulletศภ.4
bulletปราบปราม
dot
dot
dot

dot
ประวัติด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

     ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เดิมชื่อ ด่านศุลกากรเกาะหลัก ที่ทำการปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บนที่ดินราชพัสดุ จำนวน 3 ไร่ 1 งาน

      ด่านศุลกากรเกาะหลัก จัดตั้งขึ้นในปีใดไม่พบหลักฐาน แต่ปรากฏหลักฐานบันทึกของแผนกมหาดไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2474 โดยรองอำมาตย์เอกหลวงอำนาจ นทีสฤษดิ์ นายอำเภอเกาะหลัก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าด้วยเรื่อง เขตท่า และที่จอดเรือในอ่าวประจวบคีรีขันธ์ว่า “ กรมเจ้าท่าได้สำรวจเขตท่าแลที่จอดเรือในมณฑลราชบุรีเสร็จแล้ว เขตท่าแลที่จอดเรือตามที่ได้สำรวจนั้น เป็นเขตด่านศุลกากรด้วยทุกแห่ง ” จึงแสดงว่า ด่านศุลกากรเกาะหลักได้จัดตั้งขึ้น ในปี พ. ศ. 2474 หรือก่อนนั้น ขึ้นอยู่กับอำเภอมีนายอำเภอเป็นผู้รับนโยบายปฏิบัติ

            ต่อมาได้โอนงานไปขึ้นกับกระทรวงการคลัง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2488 กำหนดท่าเกาะหลัก ด่านศุลกากรเกาะหลัก สามารถนำของเข้าทุกประเภท นอกจากของต้องกำกัด , สุรา รวมทั้งเบียร์ ไวน์ และน้ำหอม , ผลิตภัณฑ์เคมี , ยาบำบัดโรคทุกชนิดเว้นไว้แต่สมุนไพร และส่งของออกทุกประเภท แต่ยังคงเป็นงานฝากอยู่กับอำเภอก่อนจะย้ายที่ทำการ ไปอยู่ชั้นล่างของศาลากลางจังหวัด และมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำตลอดมา จนกระทั่ง ปี พ . ศ . 2521 ได้รับจัดสรรที่ดินราชพัสดุจำนวน 3 ไร่ 1 งาน ทำการสร้างอาคารที่ทำการ และบ้านพัก ข้าราชการ จำนวน 5 หลัง และเปิดที่ทำการ ณ ที่ทำการ แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2521 เรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน

 การเปลี่ยนชื่อด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

            เนื่องจากความเจริญและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สถานการณ์การค้าของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มิได้ติดต่อค้าขายกันเฉพาะทางทะเล การคมนาคมทางบกสะดวดรวดเร็ว การค้าขายขยายสู่แนวชายแดนไทย – พม่า ทางอากาศท่าอากาศยานหัวหินได้รับการกำหนดให้เป็นสนามบินศุลกากร ขณะที่ภาคเอกชนได้ลงทุนสร้างท่าเรือน้ำลึกเพื่อรองรับเรือสินค้าต่างประเทศขนาดระวางขับน้ำ 8 หมื่นตัน 2 ลำ และ 1.2 หมื่นตัน อีก 2 ลำ ที่แหลม แม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาเป็นท่าเรือสากล และเป็นพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมจึงเปลี่ยนชื่อจาก ด่านศุลกากรเกาะหลัก เป็นด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ รับผิดชอบงานศุลกากรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383