ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
17 สิงหาคม 2563

17 สิงหาคม 63.pdf

 
ภาพข่าวกิจกรรม

วิทยากร 6 ตุลาคม 2563
โควิท 15 กันยายน 2563
ประชุมหารือ
18 สิงหาคม 2563
12 สิงหาคม 2563
กรอ. 30 กรกฎาคม 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ปลูกป่า 23 กค 63
วิทยากร
ประชุม ครอ.ครั้งที่ 1ปี 2563
วิทยากร
ประชุมซ้อมแผนเตรียมความพร้อม
กาชาด 2563
สนามบินหัวหิน
ตรวจรับงานก่อสร้าง
ประชุมด่านสิงขร
วันเด็กแห่งชาต ปี 2563
สภากาแฟ 7 มค 63
วันเด็กแห่งชาติ 2563
OTOP
กีฬา 8 หน่วยงาน
กองฝึกยุทธการ
งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
บรรยาย นักเรียนนายร้อย จปร.
ตรวจการจ้าง
วิทยากร
วันบิดาฝนหลวง
One Stop Service
ประชุมความมั่นคง
ประชุมควบคุมโรคติดต่อ
วันปิยะมหาราช
13 ตุลาคม 62
วิทยากร
แก้ไขปัญหาราคาเกษตร
มะพร้าว
ต้อนรับเอกอัครราชทูต
ทบทวนแผน
สภากาแฟ วันที่ 13 กย.62
จิตอาสา
ไทย-เมียร์มา
ต้อนรับ นปส.รุ่นที่ 73
ประชุมแก้ไขปัญหามะพร้าว
แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี
โครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติ
ปัญหามะพร้าว
อาเซียนสัมพันธ์
สภากาแฟ วันที่ 14 สค.62
บรรยายตำรวจภูธรภาค 7
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
ตรวจราชการแบบบูรณาการ
การค้าชายแดน
พิธีวางศิลาฤกษ์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
ส่งมอบบุหรี่
สภากาแฟ
สิงขร-มะริด แฟร์ 2019
ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน
จังหวัดเคลื่อนที่
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล
กิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมช. สำรวจจุดผ่อนปรนสิงขร
งานมหรสพสมโภช
ส่งมอบบุหรี่
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
ตรวจราชการและตรวจสอบตัดปี
รองอธิบดีตรวจเยี่ยมด่านฯ article
ส่งมอบบุหรี่ article
การค้าชายแดน article
กีฬาเชื่อมความสามัคคี article
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ article
ตกแต่งต้นดาวเรือง article
วันพระราชทานธงชาติไทย article
ด่านฯจัดอบรม article
ดูงานเมืองมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา article
กิจกรรมเดือนกันยายน article
ด่านฯ ทำลายของกลางมูลค่า 2 ล้านบาท article
นายด่านฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมกันทำบุญด่านศุลกากร เพื่อเป็นสิริมงคลเจ้าหน้าที่ทุกคน article
กิจกรรมเดือน มิถุนายน 2556 article
ด่านฯ ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556 article
ด่านฯทำลายของกลางมูลค่า 2.2 ล้านบาท article
กิจกรรมด่านฯ ประจำเดือนสิงหาคม article
ด่านฯ ร่วมงาน "รัฐบาลพบประชาชน" article
ด่านฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี article
กิจกรรมด่านฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2555 article
ด่านฯ ร่วมแข่งขันกีฬา กระทรวงการคลังสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 article
ด่านศุลกากรประจวบฯ ร่วมฉลองพทธยันตี เนื่องในวันวิขบูชา ประจำปี 2555 article
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ article
6 เมษายน 55 ด่านฯร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันจักรี article
15 มี.ค. 55 ด่านฯ จับไพ่หนีภาษี จำนวน 100 กล่อง(28,400 สำรับ) มูลค่าของกลางประมาณ 1.2 ล้านบาท article
15 มี.ค. 55 เจ้าหน้าที่ด่านฯ อบรมหลักสูตรไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ article
ด่านฯ ร่วมกับ ตชด.146 และด่านกักกันสัตว์จังหวัดประจวบฯ จับกระบือมีชีวิต จำนวน 5 ตัว article
ด่านฯ ร่วมกับศปป.ปราณบุรี จับสุราต่างประเทศ มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท article
นายด่านฯ พร้อม ผช.นายด่านฯ และเจ้าหน้าที่ด่านฯ พบปะ จนท.ท้องถิ่น ประเทศเมียนม่าร์ article
ด่านฯ ร่วมกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2555 จังหวัดประจวบฯ วันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ article
18 มกราคม 2555 นายด่านฯ ร่วมงานวันกองทัพไทย ณ กองบิน 5 article
18 มกราคม 55 นายด่านฯ และคณะเดินทางเยี่ยมชมบริษัทในเครือของบริษัทในเครือ บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) article
ด่านฯ จับกุมตัวนิ่ม 180 ตัว article
นายด่านฯ เยี่ยมนางวาสนา บรรลุผล คลังจังหวัด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ article
นายด่านฯ พบผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสิงขร ณ อาคารศูนย์ราชการด่านสิงขร article
ด่านฯ ร่วมการถ่ายทำวีดีทัศน์ โครงการแก้หนี้นอกระบบ ของ สถาบันการเงินชุมชนอ่าวน้อย ผ่าน คณะบริหารคลังจัวหวัด article
นายด่านฯ พร้อมด้วย ผช.นายด่านฯ เข้าพบผู้ว่าฯ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ article
ด่านฯ ร่วมแข่ขันฟุตบอล 7 คน ในกีฬาเชื่อมความสามัคคี ครั้งที่ ระหว่างวันที่ 22-23 ธ.ค. 54 article
วันที่ 20 ธ.ค. นายด่านฯ และผช.นายด่านฯ ต้อนรับ ผบ.กองกำลังสุรสีห์ article
วันที่ 20 ธ.ค. 54 ด่านฯ ร่วมงานสโมสรสันนิบาตรเฉลิมพระเกียรติฯ article
นายด่านฯ ประจวบฯ เยี่ยมคาราวะ ผู้ว่าประจวบฯ article
วันที่ 10 ธ.ค. 54 ชาวด่านฯ ต้อนรับ นายชัยยุทธ คำคุณ นายด่านฯ คนใหม่ article
ด่านฯ ประจวบฯ ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ article
ผู้ประกอบการ หารือด่านฯ วันที่ 2 ธ.ค. 54 article
25 พ.ย. 2554 ด่านฯ มอบมันฝรั่งสดที่ถูกจับกุมตามกฎหมายศุลกากร จำนวน 5,000 กิโลกรัมให้แก่ สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ และสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ article
9 พ.ย. 54 ด่านฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารคลัง จ.ประจวบฯ(13 หน่วยงาน) จัดสภากาแฟยามเช้า ภายในด่านฯ article
27 ตุลาคม 2554 ด่านฯ ร่วมกับ ตชด.14 ฉก.จงอางศึก ร่วมเตะฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ กับ ทหารพม่า บริเวณด่านสิงขร ณ สนามฟุตบอลทิปโก้ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ article
การประชุม คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 6/2554 article
ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการและบ้านพัก article
มอบของกลางทรัพย์สินทางปัญญา ให้กองบังคับการปราบปรามไปทำลาย article
วันที่ 12 สิงหาคม ด่านศุลกากรร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ" พุทธศักราช 2554 article
ประชุมทำความเข้าใจชาวบ้านไร่เครา เกี่ยวกับการเข้าออก ณ จุดผ่อนปรนด่านสิงขร article
ต้อนรับนายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ คนใหม่ article
บริษัท ทิปโก้ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับผช.นายด่านฯ article
ด่านฯ จัดงานแสดงความยินดี กับผช.นายด่านฯ article
ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2554 article
คุณบุญเลิศ โชควิวัฒน และคณะจากกรมฯ ไปราชการที่ระนอง แวะเยี่ยมเยือนด่านฯ article
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ด่านฯ ทำลายของกลาง article
งานเลี้ยงปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี ครั้งที่ 1 article
บรรยายกาศการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เมื่อวันที่ 22-23 ธ.ค. article
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ปราบปรามยาเสพย์ติด ณ จุดผ่อนปรนด่านสิงขร article
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตรวจการนำเข้าน้ำมันปาล์ม 7,500 ตัน article
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ทำลายของกลางละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท article
ตักบาตรเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ article
ภาพข่าวกิจกรรม
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ
ตักบาตรเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ article
ชาวด่านฯประจวบฯ ร่วมใส่เสื้อสีชมพู พัฒนาด่านฯ ในวาระกรมครบรอบ 135 ปี article
18 สิงหาคม 2563
มหรสพสมโภชCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383