ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่)

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีการศุลกากรนำของเข้า-ส่งของออกทางไปรษณีย์
ประกาศกรมศุลกากรที่ 81/2563
กรมศุลกากร ยกเว้นอากรขาเข้า
กรมศุลกากรออกประกาศเพื่อยกเว้นอากรขาเข้า
ประกาศกระทรวงการคลัง
ประกาศกรมศุลกากรที่ 47/2563
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
คบจ.ดีเด่นประจำปี 2561
ตรวจโครงการก่อสร้าง
อบรมจัดซื้อจัดจ้าง
ประชุมแก้ไขปัญหามะพร้าวตกต่ำ
ประชุมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Green Customs
ประชุมความมั่นคง
สภากาแฟ
เจริญพระพุทธมนต์ article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกร article
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานฯ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยม จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผอ.ศภ.1 พร้อมคณะตรวจตัดปี เยี่ยมด่านฯ
ด่านฯ ต้อนรับนายกรัฐมนตรี article
ด่านฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักธุรกิจจากเมืองมะริด สหภาพเมียนมาร์ article
นายด่านฯ เดินทางไปเมืองมะริด สหภาพเมียนมาร์ ในโครงการสัมพันธ์การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน (ประจวบคีรีขันธ์ - มะริด) article
ผอ.ศภ.1 เยี่ยมด่านฯประจวบฯ
คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร ดูงานด่านสิงขร article
ผู้ตรวจราชการฯ เยี่ยมด่านฯ article
ผู้บริหาร บ.สหวิริยาฯ เข้าเยี่ยมนายด่านฯ article
ผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 54 ของด่านฯ สูงกว่าประมาณการร้อยละ 18.39 article
การจัดเก็บอากรปากระวางที่สิงขร article
การรับรู้ AEC ที่ จ.ประจวบฯ article
จับกุมมอเตอร์ไซค์สวมโสร่ง article
คณะเจ้าหน้าที่ฯ จ.แม่ฮ่องสอน ดูงานสิงขร article
ด่านฯ ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน และเครือยข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ จุดผ่อนปรนชั่วคราวด่านสิงขร article
การจัดเก็บรายได้และสถานะการณ์การค้าชายแดนประจำเดือนกรกฎาคม article
ด่านฯ ร่วมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง จังหวัดประจวบฯ ศึกษาดูงาน คบจ อยุธยา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 article
ด่านฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเล ณ สำนักงานโครงการจัดการประมง article
นายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้ช่วยนายด่านฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำด่านฯ เยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น บ.เหล็กแผ่นรีดเย็น จำกัด(มหาชน) article
ปรับภูมิทัศน์ด่านฯ article
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ด่านฯ ร่วมประจวบฯ คณะผู้บริหารการคลัง จัวหวัดประจวบคีรีขันธ์ article
ผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนมิถุนายน 2554 article
ด่านฯ เข้าร่วมประชุมคณะจัดทำแผนงานความมั่นคงชายแดนฯ ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งต่างๆ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ article
ด่านฯ ร่วมกับ สสป2. สสป. จับกุมของลักลอบศุลกากรบนรถไฟสายใต้ article
ผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 (เราจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 161.89%) article
จับกุมบุหรี่ต่างประเทศ บริเวณจุดผ่อนปรนด่านสิงขร article
กิจกรรมปลูกต้นไม้วันวิสาขบูชา article
ผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนเมษายน 2554 (จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 86.22%) article
แม่ทัพภาคที่ 1 เยี่ยมด่านสิงขร article
ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมด่านสิงขร article
ผู้ตรวจฯ กระทรวงการคลัง เยี่ยมด่านฯ article
การส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383