ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
bulletหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletพิธีการศุลกากร
bulletเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
bulletที่ตั้งด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
bulletสถิติและข้อมูลประจำด่านฯ
bulletงบทดลอง
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
bulletจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
bulletศภ.2
bulletศภ.3
bulletศภ.4
bulletปราบปราม
dot
dot
dot

dot
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธื

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธื.pdf

 
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีอะไรมาให้ดูบ้าง

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานชั่วคราว
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานชั่วคราว
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เก่า
ขายทอดตลาดรถราชการ
ประกาศขายทอดตลาดโค-กระบือมีชีวิต article
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ article
ปลูกต้นไม้วันต้นไม้ของชาติ57
ด่านฯจัดอบรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยม จ.ประจวบคีรีขันธ์
ดูงานเมืองมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ผอ.ศภ.1 พร้อมคณะตรวจตัดปี เยี่ยมด่านฯ
กิจกรรมเดือนกันยายน article
ด่านฯ ทำลายของกลางมูลค่า 2 ล้านบาท article
นายด่านฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมกันทำบุญด่านศุลกากร เพื่อเป็นสิริมงคลเจ้าหน้าที่ทุกคน article
ด่านฯ ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556 article
ด่านฯ ต้อนรับนายกรัฐมนตรี article
ด่านฯทำลายของกลางมูลค่า 2.2 ล้านบาท article
กิจกรรมเดือน มิถุนายน 2556 article
ด่านฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักธุรกิจจากเมืองมะริด สหภาพเมียนมาร์ article
นายด่านฯ เดินทางไปเมืองมะริด สหภาพเมียนมาร์ ในโครงการสัมพันธ์การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน (ประจวบคีรีขันธ์ - มะริด) article
กิจกรรมด่านฯ ประจำเดือนสิงหาคม article
ด่านฯ ร่วมงาน "รัฐบาลพบประชาชน" article
ด่านฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี article
กิจกรรมด่านฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2555 article
ด่านฯ ร่วมแข่งขันกีฬา กระทรวงการคลังสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 article
ด่านศุลกากรประจวบฯ ร่วมฉลองพทธยันตี เนื่องในวันวิขบูชา ประจำปี 2555 article
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ
6 เมษายน 55 ด่านฯร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันจักรี article
ผอ.ศภ.1 เยี่ยมด่านฯประจวบฯ
คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร ดูงานด่านสิงขร article
15 มี.ค. 55 ด่านฯ จับไพ่หนีภาษี จำนวน 100 กล่อง(28,400 สำรับ) มูลค่าของกลางประมาณ 1.2 ล้านบาท article
15 มี.ค. 55 เจ้าหน้าที่ด่านฯ อบรมหลักสูตรไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ article
ด่านฯ ร่วมกับ ตชด.146 และด่านกักกันสัตว์จังหวัดประจวบฯ จับกระบือมีชีวิต จำนวน 5 ตัว article
อาคารที่พักใหม่ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2555 article
ด่านฯ ร่วมกับศปป.ปราณบุรี จับสุราต่างประเทศ มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท article
นายด่านฯ พร้อม ผช.นายด่านฯ และเจ้าหน้าที่ด่านฯ พบปะ จนท.ท้องถิ่น ประเทศเมียนม่าร์ article
ผู้ตรวจราชการฯ เยี่ยมด่านฯ article
ด่านฯ ร่วมกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2555 จังหวัดประจวบฯ วันที่ 10-19 กุมภาพันธ์
งานงวดที่ 6 โครงการสร้างบ้านพักใหม่ ณ วันที่ 27 มกราคม 55 article
18 มกราคม 2555 นายด่านฯ ร่วมงานวันกองทัพไทย ณ กองบิน 5 article
18 มกราคม 55 นายด่านฯ และคณะเดินทางเยี่ยมชมบริษัทในเครือของบริษัทในเครือ บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) article
ด่านฯ จับกุมตัวนิ่ม 180 ตัว article
โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ณ เดือนมกราคม 55 article
ผู้บริหาร บ.สหวิริยาฯ เข้าเยี่ยมนายด่านฯ article
นายด่านฯ เยี่ยมนางวาสนา บรรลุผล คลังจังหวัด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ article
นายด่านฯ พบผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสิงขร ณ อาคารศูนย์ราชการด่านสิงขร article
ด่านฯ ร่วมการถ่ายทำวีดีทัศน์ โครงการแก้หนี้นอกระบบ ของ สถาบันการเงินชุมชนอ่าวน้อย ผ่าน คณะบริหารคลังจัวหวัด article
นายด่านฯ พร้อมด้วย ผช.นายด่านฯ เข้าพบผู้ว่าฯ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ article
ด่านฯ ร่วมแข่ขันฟุตบอล 7 คน ในกีฬาเชื่อมความสามัคคี ครั้งที่ ระหว่างวันที่ 22-23 ธ.ค. 54 article
วันที่ 20 ธ.ค. นายด่านฯ และผช.นายด่านฯ ต้อนรับ ผบ.กองกำลังสุรสีห์ article
วันที่ 20 ธ.ค. 54 ด่านฯ ร่วมงานสโมสรสันนิบาตรเฉลิมพระเกียรติฯ article
นายด่านฯ ประจวบฯ เยี่ยมคาราวะ ผู้ว่าประจวบฯ article
วันที่ 10 ธ.ค. 54 ชาวด่านฯ ต้อนรับ นายชัยยุทธ คำคุณ นายด่านฯ คนใหม่ article
ด่านฯ ประจวบฯ ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ article
ผู้ประกอบการ หารือด่านฯ วันที่ 2 ธ.ค. 54 article
โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 54 article
25 พ.ย. 2554 ด่านฯ มอบมันฝรั่งสดที่ถูกจับกุมตามกฎหมายศุลกากร จำนวน 5,000 กิโลกรัมให้แก่ สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ และสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ article
9 พ.ย. 54 ด่านฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารคลัง จ.ประจวบฯ(13 หน่วยงาน) จัดสภากาแฟยามเช้า ภายในด่านฯ article
27 ตุลาคม 2554 ด่านฯ ร่วมกับ ตชด.14 ฉก.จงอางศึก ร่วมเตะฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ กับ ทหารพม่า บริเวณด่านสิงขร ณ สนามฟุตบอลทิปโก้ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ article
บ้านใหม่ ตุลาคม 54 (งวด 4,5) article
ผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 54 ของด่านฯ สูงกว่าประมาณการร้อยละ 18.39 article
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ article
การประชุม คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 6/2554 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ article
รับสมัครบุคคลปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ article
ตรวจบ้านใหม่ สิงหา 54 article
ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการและบ้านพัก article
การจัดเก็บอากรปากระวางที่สิงขร article
การรับรู้ AEC ที่ จ.ประจวบฯ article
มอบของกลางทรัพย์สินทางปัญญา ให้กองบังคับการปราบปรามไปทำลาย article
จับกุมมอเตอร์ไซค์สวมโสร่ง article
โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด่านฯ เสร็จงวดที่ 3 article
คณะเจ้าหน้าที่ฯ จ.แม่ฮ่องสอน ดูงานสิงขร article
วันที่ 12 สิงหาคม ด่านศุลกากรร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ" พุทธศักราช 2554 article
ด่านฯ ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน และเครือยข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ จุดผ่อนปรนชั่วคราวด่านสิงขร article
การจัดเก็บรายได้และสถานะการณ์การค้าชายแดนประจำเดือนกรกฎาคม article
โครงการสร้างชุดที่พักอาศัยด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์(เสร็จงานงวดที่ 3) article
ด่านฯ ร่วมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง จังหวัดประจวบฯ ศึกษาดูงาน คบจ อยุธยา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 article
ด่านฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเล ณ สำนักงานโครงการจัดการประมง article
นายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้ช่วยนายด่านฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำด่านฯ เยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น บ.เหล็กแผ่นรีดเย็น จำกัด(มหาชน) article
ปรับภูมิทัศน์ด่านฯ article
โครงการสร้างชุดที่พักอาศัยด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 article
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ด่านฯ ร่วมประจวบฯ คณะผู้บริหารการคลัง จัวหวัดประจวบคีรีขันธ์ article
ผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนมิถุนายน 2554 article
ด่านฯ เข้าร่วมประชุมคณะจัดทำแผนงานความมั่นคงชายแดนฯ ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งต่างๆ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ article
ความคืบหน้าการการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการด่านฯประจวบฯ article
ด่านฯ ร่วมกับ สสป2. สสป. จับกุมของลักลอบศุลกากรบนรถไฟสายใต้ article
ประชุมทำความเข้าใจชาวบ้านไร่เครา เกี่ยวกับการเข้าออก ณ จุดผ่อนปรนด่านสิงขร article
ผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 (เราจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 161.89%) article
จับกุมบุหรี่ต่างประเทศ บริเวณจุดผ่อนปรนด่านสิงขร article
กิจกรรมปลูกต้นไม้วันวิสาขบูชา article
ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2554 article
ผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนเมษายน 2554 (จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 86.22%) article
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ด่านฯ ทำลายของกลาง article
บ้านพักใหม่ของเราถึงงวดที่ 2 แล้ว article
โครงการสร้างชุดที่พักอาศัยด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์(เสร็จงานงวดที่ 1) article
โครงการอาคารชุดพักอาศัยด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ article
แม่ทัพภาคที่ 1 เยี่ยมด่านสิงขร article
ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมด่านสิงขร article
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ปราบปรามยาเสพย์ติด ณ จุดผ่อนปรนด่านสิงขร article
ผู้ตรวจฯ กระทรวงการคลัง เยี่ยมด่านฯ article
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตรวจการนำเข้าน้ำมันปาล์ม 7,500 ตัน article
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ทำลายของกลางละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท article
ตักบาตรเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ article
การส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขายทอดตลาดของกลาง article
ประกาศด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ article
ประกาศขายทอดตลาดรถราชการที่ใช้งานแล้ว
งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2560 article
งบทดลองเดือน เมษายน 2560 article
งบทดลองเดือน มี.ค. 60 article
งบทดลองเดือน ก.พ. 60 article
งบทดลองเดือน ต.ค. 59
งบทดลองเดือน ก.ย. 59 article
งบทดลองเดือน ส.ค.59
งบทดลองเดือน ก.ค.59 article
งบทดลองเดือน มิ.ย.59
งบทดลองเดือน พ.ค.58 article
งบทดลองเดือน เม.ย. 59 article
งบทดลองเดือน มี.ค. 59 article
งบทดลองเดือน ก.พ. 59 article
งบทดลองเดือน ม.ค.59
งบทดลองเดือน ธ.ค. 58
งบทดลองเดือน พ.ย.58
งบทดลองเดือน ต.ค.58
ประกาศขายทอดตลาดโค-กระบือ article
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ
ตักบาตรเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ article
ชาวด่านฯประจวบฯ ร่วมใส่เสื้อสีชมพู พัฒนาด่านฯ ในวาระกรมครบรอบ 135 ปี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383