ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

 

 

 

 

dot
พิธีการศุลกากรนำของเข้า-ส่งของออกทางไปรษณีย์

 พิธีการศุลกากรนำของเข้า-ส่งของออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ


ประกาศกรมศุลกากรที่ 81/2563

 ประกาศรกมศุลกากรที่ 81/2563 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


กรมศุลกากร ยกเว้นอากรขาเข้า

กรมศุลกากร ยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับกลุ่มเครื่องจักร จำนวน 146 รายการ มาตรการสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563

 

More »

วิทยากร 6 ตุลาคม 2563

 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายเริงพจน์   อารีย์กุล  เป็นวิทยากรให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก 


โควิท 15 กันยายน 2563

 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายเริงพจน์  อารีย์กุล  ร่วมให้การต้อนรับนายพัลลภ สิงหเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 


ประชุมหารือ

 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ด่านศุลกากรประจวบคึรีขันธ์ มอบหมายให้นายเริงพจน์  อารีย์กุล  หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร  เข้าร่วมประชุมหารือ รับฟังสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา 

More »

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน

 ประกาศผู้ชนิการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน


ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

 ประกาศด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)


จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ

 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลเค็บ

More »Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383