ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

 

 

 

 

dot
พิธีการศุลกากรนำของเข้า-ส่งของออกทางไปรษณีย์

 พิธีการศุลกากรนำของเข้า-ส่งของออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ


ประกาศกรมศุลกากรที่ 81/2563

 ประกาศรกมศุลกากรที่ 81/2563 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


กรมศุลกากร ยกเว้นอากรขาเข้า

กรมศุลกากร ยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับกลุ่มเครื่องจักร จำนวน 146 รายการ มาตรการสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563

 

More »

ประชุม ครอ.ครั้งที่ 1ปี 2563

 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายประวิทย์  ศิริมงคล  หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ (ครอ.พื้นที่)  


วิทยากร

 เมื่อวันนี้ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายเริงพจน์  อารีย์กุล  หัวหน้าฝ่ายควบคุมและ   ตรวจสอบทางศุลกากร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การนำเข้า-ส่งออกสินค้า”


ประชุมซ้อมแผนเตรียมความพร้อม

 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวิศวะ  ปิติสุขสมบัติ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมด่านพรมแดนสิงขร

More »

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน

 ประกาศผู้ชนิการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน


ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

 ประกาศด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)


จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ

 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลเค็บ

More »Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383